Allmänna bidrag

Stiftelsen beviljar bidrag till följande:

 1. I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran.
 2. I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning.
 3. Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- åldersstigna, sjuka eller handikappade.

Gemensamma bestämmelser

 1. Ansökningsblankett jämte bilagor skall vara sammanhäftade och hålslagna.
 2. Ansökningar inkomna under andra tider än föreskrivna ansökningsperioder behandlas inte.
 3. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.
 4. Insända handlingar skickas inte tillbaka.
 5. Endast beviljade ansökningar får besked om detta med brev under första veckan i februari. Motivering till avslag lämnas inte.
 6. Beviljade bidrag skall redovisas senast 6 månader efter styrelsens beslut till Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg.
 7. Bidrag lämnas inte till ändamål som vid datum för styrelsens beslut redan är genomfört. Inte heller till att lösa lån, skulder, avbetalningar eller andra kostnader du haft innan beslut om bidrag.

Ansökningsblankett kan beställas genom att skicka in ett frankerat och adresserat svarskuvert till Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg, eller kan laddas ner här.

Vill du ansöka digitalt hittar du ansökningsblankett under de olika kategorierna.

Särskilda bestämmelser för de olika ansökningarna

”I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran”.

 1. Intyg från läkare och/eller kurator, vilket tydligt styrker den sökandes tillstånd/diagnos/situation och därför behov av hjälp. Intyget skall vara utfärdat i år.
 2. Kopia av vårdnadshavares senaste ”specifikation till inkomstdeklaration”.
 3. Personbevis. Betälls hos skatteverket och bör inte vara äldre än 6 månader. 
 4. Ansökningsperiod 1 oktober – 30 november.
 5. Digital ansökning görs här.

”I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildningsanstalt”.

 1. Sökande får inte ha fyllt 25 år under innevarande år.
 2. Personbevis. Beställs hos skatteverket och bör inte vara äldre än 6 månader.
 3. Antagningsbesked. Om antagningsbesked inte erhållits bifoga bekräftelse/besked om mottagen ansökan till din sökta utbildning. 
 4. Vid studier på annan ort ska intyg från kursanvarig vid utbildningens huvudsäte bifogas.  
 5. Besked från CSN. Besluts- och utbetalningsplan från CSN.
 6. Kostnadsberäkning. En beräkning över dina omkostnader för vilka du söker bidrag till. 
 7. Ansökningsperiod 1 september – 31 oktober.
 8. Årets ansökningsperiod för studenter är avslutad. Nästa möjlighet att ansöka är mellan 1-30 november 2019.

”Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- åldersstigna, sjuka eller handikappade”.

 1. Intyg från läkare och/eller kurator, vilket tydligt styrker den sökandes tillstånd/diagnos/situation och därför behov av hjälp. Intyget skall vara utfärdat i år.
 2. Kopia av senaste ”specifikation till inkomstdeklaration”.
 3. Personbevis. Betälls hos skatteverket och bör inte vara äldre än 6 månader.
 4. Ansökningsperiod 1 oktober – 30 november.
 5. Digital ansökning görs här.

Endast fullständiga ansökningar inskickade under angivna ansökningsperioder behandlas. Skicka endast in de bilagor som efterfrågas. Skicka ingen post rekomenderat. Övrigt inkomna och ofullständiga ansökningar förstörs.