Kontakt

Saknas möjlighet att skriva ut ansökningsblanketten från hemsidan kan du skicka in ett svarskuvert med din adress och frimärke till stiftelsens kansli.

Adress:
Doktor Felix Neuberghs stiftelse
Erik Dahlbergsgatan 11 B
411 26 Göteborg.
 
Telefon: 031-167035
 
Stiftelsen tar inte emot ansökningar via mail och har inte heller möjlighet att hämta ut försändelser som skickas rekomenderad.