Om Felix Neubergh

Felix Neuberg föddes år 1896 i Göteborg. Han tog examen som handelsstudent vid Göteborgs handelsinstitut och lämnade efter första världskrigets slut Sverige för att söka anställning som bankman i London. I Anglo-Portuguese Bank gjorde han en enstående karriär som utmynnade i uppdrag både som verkställande direktör och styrelseordförande. Han gifte sig med engelskan Bertha och blev bofast i England men bevarade hela livet sitt svenska medborgarskap och kärleken till Göteborg.

Av sin betydande förmögenhet donerade han och hustrun Bertha medel till åtskilliga välgörande ändamål i Göteborg. Bland annat för uppfostran och utbildning av barn och ungdom, för vård av sjuka och gamla samt forskning vars syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Felix Neubergh blev nästan 100 år och avled i december 1995.