Press

Till minne av Doktor Felix Neubergh delas varje år, med anledning av hans födelsedag den 1 februari, avkastningen ut från Doktor Felix Neuberghs stiftelse.

Den 30 januari 2024 beslutade stiftelsens styrelse om utdelning inom följande kategorier:

”I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran” till enskilda på totalt 445 500 kr.

”I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt” till studenter på totalt 1 768 098 kr.

”Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- ålderstigna, sjuka eller handikappade” till enskilda på totalt 3 178 295 kr.

”Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet” beslutades utdelning av bidrag med 1 745 000 kr.