Press

Till minne av Doktor Felix Neubergh utdelas varje år på hans födelsedag, den 1 februari, avkastningen från Doktor Felix Neuberghs stiftelse.

2019-02-01 beslutade stiftelsens styrelse om utdelning inom följande kategorier: 

”I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran” till enskilda på totalt 200 000 kr.

”I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt” till studenter på totalt 1 000 000 kr.

”Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- ålderstigna, sjuka eller handikappade” till enskilda på totalt 1 875 000 kr.

”Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet” beslutades utdelning av bidrag med 1  025 000 kr till följande personers forskningsprojekt;

Margit Mahlapuu 40 000 kr, Aron Onerup 30 000 kr, Cecilia Elam 20 000 kr, Johan Zelano 60 000 kr, Ulla Hellstrand Tang 30 000 kr, Geirgios Chatziagorou 60 000 kr, Aina Danielsson 60 000 kr, Ingela Wennman 30 000 kr, Maria Bäck 50 000 kr, Roland Zügner 30 000 kr, Yosef Tyson 35 000 kr, Eva Lidén 30 000 kr, Maria Johamsson 40 000 kr, Elvira Lange 30 000 kr, Johanna Vinblad 50 000 kr Max Jakobsson, Margarita Trobos 60 000 kr, Mari Lundberg 60 000 kr, Karin Svensson 30 000 kr, Anders Palmquist 30 000 kr, Martin Paulsson 10 000 kr, Maziar Mohaddes 60 000 kr, Fredrik Olsen 20 000 kr, Kristian Samuelsson 60 000 kr, Eric Hamrin Senorski 40 000 kr, David Sundemo 20 000 kr.