Press

Till minne av Doktor Felix Neubergh delas det varje år ut, med anledning av hans födelsedag den 1 februari, bidrag från avkastningen ur Doktor Felix Neuberghs stiftelse.

Den 1 februari 2023 beslutade stiftelsens styrelse om utdelning inom följande kategorier:

”I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran” till enskilda på totalt 229 500 kr.

”I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt” till studenter på totalt 1 367 000 kr.

”Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- ålderstigna, sjuka eller
handikappade” till enskilda på totalt 2 456 000 kr.

”Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet” beslutades utdelning av bidrag med 1 367 000 kr