Press

Till minne av Doktor Felix Neubergh delas det varje år, på hans födelsedag den 1 februari, ut avkastningen ur Doktor Felix Neuberghs stiftelse.

2021-02-01 beslutade stiftelsens styrelse om utdelning inom följande kategorier:

”I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran” till enskilda på totalt 141 000 kr.

”I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt” till studenter på totalt 817 900 kr.

”Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- ålderstigna, sjuka eller handikappade” till enskilda på totalt 1 596 000 kr.

”Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet” beslutades utdelning av bidrag med 877 500 kr